Tuesday, October 28, 2008

To be a mother of two boys...

Lapit ng lumabas si Peanuts, wala pang pangalan.
Rhyss is having "papansin" episodes.
I'm getting jittery, I'm always sick.
Nakakakaba pala ang maging nanay ng dalawa.
But I'm excited...

No comments: