Thursday, October 18, 2012

Amaaazing!

Hanggang ngayon di pa rin ako nagbabago???
At hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago.  Defensive ka pa rin. Ahahahaha.

Yes, forgiving unconditionally.  I choose this.
Because I want to be free.

No comments: