Saturday, May 21, 2011

O God, I miss them so

kasla ka la mother superior
kasla ka la takki nuang
even then!
di ka na naawa, di ka na nahabag...
I hate this girl!
super cat
homer, dahan dahan lang. malapit na ang birthday natin.

san fernando city market
united food palace
cafe esparanza's empanada
mama's imbagkal
mama's inkiwar
mama's palitaw
papa's ponsado
papa's sinigang na ulo ng fish
papa's bulalo
lolo's pinekkel nga rice
lolo's version of fresh milk
lola febe's rice coffee
mama's adobo

table and chair by lolo
study table with tansan for counting
magazines
newspapers

vacation in bauang
vacation in caba
picnics at villa navarro


No comments: