Wednesday, February 11, 2009

Bakit?

1. Bakit may mga taong mababagal? As in sobrang bagal, daig pa ang flower girl kung magmartsa.

2. Bakit may mahina ang processor? Paulit-ulit mong sasabihin kung paano dapat gawin ang isang bagay, pero uulit-ulitin pa ring gagawin ang gustong gawin.

3. Bakit may mga taong sobrang mataas ang pride? Ilang ulit nilang sasabihin na hindi ka nila kailangan pero ramdam na ramdam mo naman at kitang-kita mo ang pangangailangan nila sa iyo.

4. Bakit ako pikon na pikon? Dahil siguro ako ay pagod na pagod.

5. Bakit ako inis na inis? Ewan. Feel ko lang siguro. Choice ko naman kung maiinis ako o magiging masaya di ba?